iplaychess.club← Go Back to Puzzles List

Shakhriyar Mamedyarov Chess Puzzles

Interactive & Easy. Added Daily.

Mamedyarov vs Elshan Moradiabadi, Gurzuf, 1999
(White mates in 5)

 Nxf5+ Kh5 Qf6 Kg4 Qg5+
 

Mamedyarov vs Rustam Samadli, Baku, 2000
(White to move)

 Nxd7 Qxd7 dxe6
 

Mamedyarov vs Sergey Dolmatov, Dubai, 2000
(White mates in 9)

 Rxf7+ Kxf7 Qh7+ Kf6 Qxh6+ Kf7 Qh7+ Kf6 g5+
 

Mamedyarov vs Zeinal Eyubov, Baku, 2001
(White to move)

 Ne7+ w/Nc6
 

Mamedyarov vs Vitezslav Priehoda, Batumi, 2002
(White mates in 3)

 1. h6+ Kxh6 2. Qh8+ Qh7 3. Qxh7+
 

Mamedyarov vs Benjamin Galstian, Peniscola, 2002
(White to move)

 Rf7+ Kxf7 Qh7+ Kf8 Qxh6+
 

Mamedyarov vs Amir Bagheri, Abudhabi, 2003
(White to move)

 Bxg6
 

Mamedyarov vs Artyom Timofeev, Moscow, 2004
(White to move)

 Ng6+ if hxg6 Qh4+ Qh5 Qxd8+ w/Rxd8+ & Ree8 or if fxg6 Qxd6
 

Mamedyarov vs Mohamad Al-Modiahki, Dubai, 2004
(White mates in 7)

 Rxg6+ hxg6 h7+ Rxh7 Qxg6+
 

Mamedyarov vs Shojaat Ghane, Izmir, 2004
(Black to move)

 Nd6 if Re7 Bxh4
 

Mamedyarov vs Tomi Nyback, Warsaw, 2005
(White to move)

 Rd8 if Qxe5 fxe5 Bxc4 Rh8+
 

Mamedyarov vs Dagur Arngrimsson, Reykjavik, 2006
(White to move)

 Rc7 Qb6 Re7 Ba6 Qe4
 

Mamedyarov vs Stefan Martin, Mainz, 2006
(White mates in 4)

 Rh1+
 

Mamedyarov vs Aleksej Aleksandrov, Mainz, 2006
(White to move)

 Nh4 if Qh7 Nf6+
 

Mamedyarov vs Peter Heine Nielsen, Crete, 2007
(White to move)

 Qe1 if Rd4 Bxd5+ or if Qb4 Qe6+ Kg7 Rf7+ Kh6 Qg4
 

Mamedyarov vs Pavel Tregubov, Ajaccio, 2008
(White mates in 4)

 Bg6
 

Mamedyarov vs Peter Svidler, Alma-Ata, 2008
(White mates in 5)

 Nxh5+
 

Mamedyarov vs Peter Svidler, Nalchik, 2009
(White to move)

 Rxf7+ Kxf7 Qxd7+ if Kg8 Qd8+ w/Qxg5
 

© iplaychess.club